Vi har 10 års erfaring innen grunnarbeid og utfører alle type oppdrag. Blant våre kunder finner du alt fra privatpersoner til kommunale foretak og store entreprenører.
Vi tar på oss oppdrag med drenering, minirenseanlegg, forstøtningsmur, belegningsstein, sprengning, pigging, transport, hage, kabelarbeid, rivingsarbeid, rådgivning, samt vei, vann og avløp. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.